Om SUNDiværk

SUNDiværk lærer dig, som er studerende ved UC SYD, hvordan du kan bruge din uddannelse og faglighed på en anden måde. Vi hjælper dig til at udvikle et innovativt mindset og lærer dig, hvordan du starter din egen virksomhed.

Det styrker din position på jobmarkedet og giver dig flere muligheder som færdiguddannet. Samfundet tørster efter flere iværksættere og folk, der kan tænke innovativt. Dermed styrker projektet også Sydjylland og samfundet i det hele taget.

SUNDiværk er et samarbejde mellem UC SYD, Udviklingscenter Syd og Haderslev Erhvervsråd og er støttet af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond.

Læs mere om partnerne nedenfor.

9 skarpe grunde til, at vælge SUNDiværk:

  1. Lær at starte virksomhed – vi hjælper dig gennem processen
  2. Lær at præsentere din idé overbevisende og knivskarpt
  3. Få en personlig mentor i to år (hvis du bliver iværksætter)
  4. Få erhvervslivets input til din idé og præsentation
  5. Opbyg netværk med studerende fra andre uddannelser
  6. Få sparring og oplev en stærk motivation og opbakning til at arbejde videre med din idé
  7. Træn din hjerne i at tænke kreativt gennem øvelser, som får dig til at udvikle innovative produkter eller serviceydelser
  8. Få gratis bogen Iværksætteri i praksis
  9. Gratis forplejning på alle studiedage

Bag SUNDiværk

Bag SUNDiværk står UC SYD som projektleder og Udviklingscenter Syd og Haderslev Erhvervsråd som partnere.

SUNDiværk er støttet af Den Europæiske Socialfond.

Læs mere om partnerne her.

UC SYD

UC_SYD_BLACK_RGBUC SYD udbyder 13 professionsbacheloruddannelser og en række efter- og videreuddannelser.

UC SYD Forskning og Udvikling bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag og driver syv videncentre.

UC SYD forsker løbende i de praksisfelter, vi uddanner til. På den måde bliver vi ikke alene klogere på praksis, vi får også gode idéer til løbende at forbedre de uddannelser, som udgør UC’ets primære opgave. Med forsknings- og udviklingsopgaverne udbygger vi den tætte forbindelse med de praksisområder, som vore uddannelser retter sig imod.

Derudaf er projektet SUNDiværk sprunget – af et ønske og behov for at flere professionsbachelorer øjner muligheden for og får mod på at bruge deres uddannelse på andre og nye måder.

UC SYD er projektleder på projektet.

Kontaktperson

Lone Oest, konsulent, MLP
UC Syd
Forskning og Udvikling,
Videncenter for Sundhedsfremme
7266 5253 | lool@ucsyd.dk
Lembckesvej 3, 6100 Haderslev
ucsyd.dk

Haderslev Erhvervsråd, startHER

startHERHaderslev Erhvervsråd (HER) arbejder for at fremme erhvervslivet i Haderslev Kommune. Derfor er startHER, Haderslev Erhvervsråds program for innovation og iværksætteri, gået med som partner i SUNDiværk. startHER’s rolle er i høj grad at identificere og formidle aftaler med virksomheder, der deltager som gæsteundervisere og som Logo hÔö£-®jformat multi“løver” i Løvens hule.

Desuden vil startHER sikre netværksdannelse og support for de nye iværksættere. Det bliver ansatte i startHER, der som mentorer vil rådgive og følge de studerende, der vælger at starte egen virksomhed.

Kontaktperson:

Lene Bræraa, udviklingskonsulent
HADERSLEV ERHVERVSRÅD
Jomfrustien 27, Haderslev
Telefon: +45 7353 1400
Direkte: +45 51 200 260
lene@her.dk
www.startHER.info

Udviklingscenter Syd

logo udviklingUdviklingscenter Syd står for undervisning i grundlæggende forretningsforståelse for de studerende på SUNDiværk.

Udviklingscenter Syd skræddersyr udviklingsforløb for enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med en bred vifte af kurser og udviklingsaktiviteter inden for ledelse, teamudvikling, salg og markedsføring, it, sprog, økonomi og regnskab. Herudover gennemfører Udviklingscenter Syd forløb, der skaber innovation, motivation, trivsel og kreative processer.

EU-logo_DK_SOC_REG-fv-jpg                             vaekstforum_rgb