SUNDiværk har kastet nye virksomheder, nytænkning og samarbejde af sig

Projektet SUNDiværk er slut nu. Det har resulteret i nye virksomheder, starten på en kulturændring og stærkere samarbejde blandt tre af Haderslevs institutioner.

Selvstændige kost-, motions- og livsstilsvejledere, fysioterapeuter, en ny app og en sælger af skønhedsprodukter.

Det er bare nogle af eksemplerne på de virksomheder, som er kommet ud af projektet SUNDiværk. Tre partnere, UC SYD, Haderslev Erhvervsråd og Udviklinscenter Syd, har igennem de sidste fire år gennemført projektet SUNDiværk. Formålet med projektet var at øge antallet af studerende, som har lært om at starte forretning, udvikle produkter, præsentere en idé og i sidste ende starte virksomhed.

Målet var, at hundrede studerende skulle gennemføre forløbet. I alt 115 studerende i Esbjerg og Haderslev har gennemført projektet.

Chef for Videncenter for Sundhedsfremme Børge Koch tog oprindeligt initiativ til SUNDiværk.

– De fleste uddannelser på en professionshøjskole retter sig mod stillinger på for eksempel skoler, sygehuse og kommuner. Men dimittender fra UC SYD har gode forudsætninger for at blive selvstændige. De skal bare lære hvordan, siger chef for Videncenter for Sundhedsfremme, Børge Koch, som oprindeligt tog initiativet til projektet og sad i projektets styregruppe.

Hul på en kulturændring
En del af projektet var derfor at tage hul på en kulturændring, så en fremtid som selvstændig erhvervsdrivende ikke vil ligge så fjernt for flere uddannede fra UC SYD. Derfor har en del af projektet også bestået i at uddanne undervisere ved UC SYD i entreprenant og innovativ undervisning. 15 undervisere har deltaget i kurset Innovativ didaktik.

At fokus på entreprenørskab har rykket på UC SYD, kan Lone Oest, som er konsulent ved Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD og har været projektleder på SUNDiværk, også mærke. Hun får nemlig flere forespørgsler på at stå for forløb i entreprenørskab på professionshøjskolens uddannelser end tidligere.

Til gengæld var målet om, hvor mange studerende, der skulle starte virksomhed, for højt sat. Målet var 25 nye cvr-numre. Men mange af de studerende vil være færdige med deres studie, før de gør alvor af drømmene om at starte virksomhed. Nogle vil have erfaring først. Og igen andre skaber en deltidsvirksomhed, som ikke kræver et cvr-nummer. Otte har registreret sig med et cvr-nummer.

Mille Jakobsen tog SUNDiværk i 2017. To år senere og halvandet år efter sin dimission startede hun virksomhed. Foto: Katrine Friisberg

Mille Jakobsen er en af de studerende, som både har ventet med at starte virksomhed, til hun havde erfaring fra arbejdsmarkedet. Og startet en deltidsvirksomhed, som indtil videre ikke behøver et cvr.nummer. Hun tog SUNDiværk i efteråret 2017 og blev færdig som administrationsbachelor i 2018. I 2019 startede hun virksomheden Beauty by Mille ved siden af sit faste job som kundeansvarlig hos Norlys. Hun tog mest SUNDiværk for at udvikle sig. Men forløbet åbnede hendes øjne for, at det også kunne være en mulighed for hende at starte virksomhed.

“Selv om jeg har fuldtidsarbejde, gør det noget ved en, at man er sin egen herre. Jeg har frie tøjler til at vælge, hvordan jeg vil begå mig med mine kunder og med mit team. Jeg har fået en buffer i mit liv, og jeg kan drive det, lige så vidt jeg vil. At kunne gå ud og sige, at jeg har det her, og jeg er stolt af det, giver energi.”

Mille Jakobsen, administrationsbachelor og selvstændig erhvervsdrivende

Stærkere samarbejde
Som en sidegevinst har de tre Haderslev-institutioner UC SYD, Udviklingscenter Syd og Haderslev Erhvervsråd styrket samarbejdet i løbet af projektperioden. Udviklingscenter Syd har stået for undervisning i iværksætteri, og Haderslev Erhvervsråd har hjulpet med kontakter til virksomheder og praktisk hjælp. Et samarbejde, som de håber, vil fortsætte, nu hvor forløbet er slut.

FAKTA:
SUNDiværk – for studerende er støttet af Erhvervsstyrelsen og Den Europæiske Socialfond.

Kontakt:
Børge Koch, chef Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD, tlf. 7266 5250, e-mail: bfko@ucsyd.dk
Lone Oest, konsulent Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD, 7266 5253, e-mail: lool@ucsyd.dk

Mille blev selvstændig halvandet år efter dimission

Mille Jakobsen havde intet mål om at blive selvstændig, da hun tog SUNDiværk som valgfag. Men hun fik øjnene op for, at det ikke var så farligt. To år efter forløbet har hun startet egen virksomhed.

Mille Jakobsen havde intet mål om at blive selvstændig, da hun tog SUNDiværk som valgfag. Men hun fik øjnene op for, at det ikke var så farligt. To år efter forløbet har hun startet egen virksomhed.

Langt fra alle studerende på SUNDiværk har været klar til at starte virksomhed med det samme.

Det betyder ikke, at de ikke tager læringen fra SUNDiværk med sig. Det gælder for eksempel Mille Jakobsen, som tog SUNDiværk som valgfag i 2017.

To år senere – og halvandet år efter sin dimission som administrationsbachelor – er hun startet som selvstændig sælger af skønhedsprodukter – under navnet Beauty by Mille.

Hun har aldrig gået målrettet efter at blive selvstændig og meldte sig til SUNDiværk for at lære så meget som muligt. Men læringen fra SUNDiværk har påvirket hendes lyst til at blive selvstændig.

– Jeg fik åbnet øjnene for, at det ikke var så farligt at starte virksomhed, fortæller hun.

Især blev hun inspireret af at høre studerende fra andre uddannelsers idéer til virksomheder. De havde helt andre idéer, end Mille selv havde tænkt på, og det gjorde det tydeligt, at der er mange muligheder.

– De andres oplæg var superinteressante. De gav inspiration til, at man kan starte det, hvis man har lyst, siger Mille Jakobsen.

Bruger elevatortalen

Med sig i baghovedet har hun blandt andet viden om skatte- og momsregler. Desuden fik hun meget ud af at øve sig i at holde elevatortale og pitch, som udgjorde en vigtig del af SUNDiværk.

– Det bruger jeg i min virksomhed nu, fortæller hun.

Selv om Mille Jakobsen først to år efter forløbet på SUNDiværk sprang ud som selvstændig, brugte hun læringen fra forløbet med det samme. På SUNDiværk udviklede hun forretningsidéen til en konsulentvirksomhed for politiet, hvor der er problemer med arbejdsglæde og fastholdelse. Den problemstilling arbejdede hun videre med i sit bachelorprojekt. Og det gik godt.

Udfordringer betyder udvikling

Beauty by Mille er en hobbyvirksomhed, som hun kører ved siden af sit fuldtidsarbejde som kundeansvarlig på erhvervsdelen hos Norlys. Men hun vil anbefale andre at gøre som hende og starte som selvstændig ved siden af arbejdet.  

– Der er nogle ting der er udfordrende, og det gør, at man udvikler sig. Selv om jeg har fuldtidsarbejde gør det noget ved en, at man er sin egen herre. Jeg har frie tøjler til at vælge, hvordan jeg vil begå mig med mine kunder og med mit team. Jeg har fået en buffer i mit liv, og jeg kan drive det, lige så vidt jeg vil. At kunne gå ud og sige, at jeg har det her, og jeg er stolt af det, giver en energi, siger hun.

Studerende bag nyt trænings- og behandlingstilbud

Fysioterapeut Tobias Hangel brugte SUNDiværk til at tage skridtet og åbne egen virksomhed, FysioPerform. Han vil ved at kombinere styrketræning med behandling hjælpe mennesker til at stå stærkere i deres liv.

Tobias Hangel drømmer om at gøre en forskel for mennesker. Han har bygget Haderslev Styrkeløft klub op fra bunden, og i januar blev han færdig som fysioterapeut på UC SYD. Nu er han i gang med at opbygge sin virksomhed FysioPerform, hvor han vil kombinere sin viden om styrketræning og fysioterapi.

Læs mere

Vil du have økonomisk støtte og sparring til din iværksætteridé?

Har du en iværksætter i maven? Og er du lige blevet færdig med din videregående uddannelse eller tæt på at blive færdig?

Så kan du måske få del i stor støtte både økonomisk og mentalt.

Innovationsfonden ønsker at investere i, at flere nyuddannede talenter starter innovative virksomheder. Derfor tilbyder den et et-årigt inkubatorforløb med sparring og finansiering til nyuddannede med en innovativ og skalérbar iværksætteridé.
Læs mere

Studerende har succes med sundhedsvirksomhed

Valgfaget SUNDiværk har givet studerende på UC SYD Jane Marie Noe mod til at starte sin egen sundhedsvirksomhed.

Valgfaget SUNDiværk har givet Jane Marie Noe, sygeplejerske og studerende på uddannelsen ernæring og sundhed, blod på tanden til at blive 100 % selvstændig. Som studerende har hun startet virksomheden Mere end Mad, hvor hun kombinerer sin viden fra sine to uddannelser.

Jane Marie Noe er sygeplejerske, læser ernæring og sundhed med toningen klinisk diætist på UC SYD i Haderslev – og så er hun virksomhedsejer.

Læs mere