Med kreative øvelser lærer du, hvordan du kan tænke innovativt.

Det kan du bruge både som studerende og som færdiguddannet – som ansat, som selvstændig og som jobsøgende.

Med et innovativt mindset bliver du skarp på, hvad der er unikt ved din idé eller dig som jobsøgende. Du bliver bedre til at tænke videre end det åbenlyse og give din idé eller dig selv en helt ny vinkel. Det kommer der bedre idéer ud af – og bedre jobansøgninger, projekter på studiet eller arbejdspladsen og alle mulige andre ting. Innovation kommer du ikke udenom på fremtidens arbejdsmarked. Og slet ikke som iværksætter.

Du lærer at bruge metoder til idégenering og måder til at undersøge din målgruppes behov.

  • Innovo-hvad-for-noget?
  • Kreative processer – øvelser og metoder, der fører til idégenerering og til at formuliere det brændende spørgsmål.
  • Energizers og lateral tænkning – hvordan får jeg gang i egne og andres ressourcer?