Video: Sådan bruger Jane værktøjerne fra SUNDiværk

Jane Marie Noe er kost- og livsstilsvejleder og vanecoach i virksomheden Mere end Mad. Hør hende fortælle, hvordan hun bruger værktøjerne, som hun har lært på SUNDiværk, i sin hverdag.

Hvis Jane Marie Noe ikke havde taget SUNDiværk, er det ikke sikkert, at hun havde turdet tro på, at hendes nystartede virksomhed kunne komme til at køre rundt.

Ud over sin virksomhed arbejder Jane Marie Noe også som mad- og måltidsmentor i Odense Kommune.

Både som selvstændig og som ansat bruger hun især de værktøjer fra SUNDiværk, som sætter hende i stand til at tænke ud af boksen og ikke stoppe ved den gængse tankegang.

Hør mere i videoen.

Undervisere rustet til at fremme innovation hos studerende

Et hold undervisere fra UC SYD har fået redskaber og metoder til at aktivere de studerende i deres egen læring og selv udtænke løsninger i forhold til deres fag. Et kursus i innovativ didaktik var fuldt booket.

Hajkast, pitching, brug af IN-knappen og mange andre anderledes undervisningsmetoder kom i brug, da et hold af undervisere ved UC SYD deltog i et kursus i innovativ didaktik. Målet med kurset var at hjælpe underviserne til at fremme innovationskultur og entreprenant tankegang hos studerende.

Og derfor blev underviserne selv kastet ud i diverse øvelser, som sætter gang i divergent tankegang og øvelse i at skabe nye idéer og ikke mindst fremme og gribe de studerendes.

Innovative øvelser og teori

At skulle svare prompte, så snart en haj lander i ens hænder, lægger for eksempel en dæmper på den konvergente tankegang – logik, analyse og struktur. IN-knappen står for at være Interesseret og Nysgerrig i stedet for kritisk og lukket.

Øvelserne blev bakket op af teori om entreprenørskab, innovation og didaktik. Sammen skal stoffet ruste underviserne til at aktivere de studerendes egen meningsdannelse, kreativitet og innovative kompetencer, gøre dem mere aktive og hjælpe dem til at generere nye idéer.

Pædagogunderviser vil have aktive studerende

Deltager på kurset Anette Knudsen, som er adjunkt på pædagoguddannelsen i Esbjerg, underviser i forvejen helst sådan. Og det er hun blevet klædt endnu bedre på til.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Underviser på pædagoguddannelsen, Anette Knudsen.
Underviser på pædagoguddannelsen, Anette Knudsen.

– Jeg har fået nogle redskaber, som jeg vil bruge, siger hun og forklarer, hvordan hun vil bruge dem.

– Jeg kan bruge dem til at få de studerende til at tænke og være mere innovative. Der sker en læring, som de også selv er med til at generere. En læring, hvor de også selv er aktive. Og på den måde, glemmer de det ikke så let.

Adjunkt på pædagoguddannelsen i Esbjerg, Anette Knudsen.

Skatteunderviser inspireret

Også adjunkt på skatteuddannelsen, Niels Smedegaard, har fået noget ud af kurset.

– Jeg meldte mig til for at blive inspireret og lære at tænke på nye måder i forhold til undervisningen. Og det blev opfyldt. Jeg har fået flere strenge at spille på, og jeg har haft lejlighed til at diskutere undervisning med de andre.

Adjunkt på skatteuddannelsen, Niels Smedegaard.

Det er en del af UC SYD’s strategimål at uddanne dimittender, som kan fremme innovation og professionsudvikling med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer.

EU støtter udviklingen af innovativ og entreprenøriel undervisning

Derfor er UC SYD partner eller deltager i flere EU-støttede projekter, som skal hjælpe de studerende til at tænke og handle innovativt og entreprenant.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Man lader paraderne falde og tænker mere divergent, når man pludselig står med en haj i hånden og skal svare på et spørgsmål.

EU-midler finansierer derfor kurset i innovativ didaktik. Både gennem SUNDiværk, som har uddannet flere end hundrede af UC SYD’s studerende til at blive iværksættere og tænke innovativt. Og gennem Aula Emprende Programme, som går ud på at hjælpe undervisere til at fremme entreprenørskab hos de studerende.

International udvikling

Lone Oest og Ulla Pedersen fra Videncenter for Sundhedsfremme er UC SYD’s drivende kræfter bag begge projekter.

– Projekterne skal understøtte UC SYD’s strategimål. Samfundsudviklingen nationalt og internationalt sætter krav om dimittender med entreprenante og innovative kompetencer. Vi mærker, at flere og flere studerende efterlyser studiemiljøer, der faciliterer dette, forklarer Lone Oest og understreger, at det ikke er unikt for UC SYD:

– Uddannelsesinstitutioner med mellemlange og lange uddannelser både nationalt og internationalt har større og større fokus på for eksempel videreuddannelse for undervisere i entreprenørskabs- og innovativ didaktik og på oprettelse og facilitering af studentervæksthuse, siger hun.

FAKTA
Læs mere om SUNDiværk
Læs mere om Aula Emprende Programme

Vil du vide mere?
Kontakt konsulent ved Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD Lone Oest: lool@ucsyd.dk

Et arbejdsmarked i forandring
UC SYD’s dimittender kommer ud til et arbejdsmarked i forandring. Velfærdsteknologi slår igennem. Korte ansættelser bliver mere normale. En undersøgelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet fra april 2019 viser, at antallet af nye iværksættervirksomheder startet af en person med en professionsbacheloruddannelse steg med 63 % fra 2009 til 2017.

Studerende bag nyt trænings- og behandlingstilbud

Fysioterapeut Tobias Hangel brugte SUNDiværk til at tage skridtet og åbne egen virksomhed, FysioPerform. Han vil ved at kombinere styrketræning med behandling hjælpe mennesker til at stå stærkere i deres liv.

Tobias Hangel drømmer om at gøre en forskel for mennesker. Han har bygget Haderslev Styrkeløft klub op fra bunden, og i januar blev han færdig som fysioterapeut på UC SYD. Nu er han i gang med at opbygge sin virksomhed FysioPerform, hvor han vil kombinere sin viden om styrketræning og fysioterapi.

– Du er stærkere, end du tror. Selv om mennesker har problemer, kan de en masse ting. Jeg har tit mødt en begrænsende tilgang. Men jeg ser styrker. Jeg mener, at styrketræning anvendes for lidt i den almene fysioterapi, forklarer Tobias Hangel.

Du er stærkere end du tror
Mottoet for FysioPerform er da også: ”Du er stærkere, end du tror.”

Tobias3– Det handler om at tage det hele menneske og lære dem op i processen i styrketræning og bruge det forebyggende. Styrketræning kan gøre, at du står stærkere i din hverdag, siger den unge iværksætter og forklarer, at det selvfølgelig er vigtigt, at man gør det på den rigtige måde.

– Jeg kunne godt tænke mig få fysioterapi ud som et samarbejde mellem mig og den pågældende kunde. For hvis du bare kommer ind og forventer nogle behandlinger og får øvelser med hjem, ser jeg ikke, hvordan det passer ind i din dagligdag og din hastighed. Og hvis det ikke passer, har vi skudt forbi hinanden, forklarer han.

Et eventyr
Han har altid haft lyst til at blive selvstændig. Så SUNDiværk på UC SYD, hvor de studerende bliver klædt på til at blive selvstændige, var det det sidste skub, som gjorde, at Tobias Hangel fik sit cvr.nummer og fik lavet hjemmeside og Facebookside.

– Jeg har hele livet tænkt, at jeg ville være selvstændig. Nu synes jeg, at jeg har en viden og erfaring, jeg kan være bekendt, siger han, smiler og fortsætter:

– Og så synes jeg, det er et eventyr. Jeg kan godt lide at være kreativ og bruge mine tanker og energi på at udforske noget og se om jeg kan tjene penge på det jeg har sat i verden, siger han.

Bliver i Haderslev
Ved siden af vil han læse videre på kandidatuddannelsen i idræt og sundhed i Odense. Men han bliver i Haderslev.

– Jeg synes, at Haderslev er inde i en rigtig fed udvikling. Og så er der styrkeløft klubben, som jeg har bygget op fra bunden. Den vil jeg ikke flytte fra, fastslår han.

FAKTA
FysioPerform har træningslokaler hos Hansen & Hansen kiropraktor. http://www.fysioperform.dk. E-mail: th@fysioperform.dk, telefon: 2883 2066

Ny virksomhed tilbyder ekstra hjælp til tosprogede børn

Gabriella Lindhollm fra Rumænien har boet i Kolding i syv år. Nu har hun taget en dansk læreruddannelse på UC SYD og fået fast job. Ved siden af vil hun tilbyde ekstrahjælp til tosprogede skoleelever i sin egen virksomhed, minlaerer.dk.

Gabriella-starter-virksomhedFor syv år siden flyttede Gabriella Lindhollm til Danmark sammen med sin mand, som er speciallæge i karkirurgi og er ansat på Kolding Sygehus.

Siden har hun lært dansk, fået to børn, en dansk lærerudddannelse på UC SYD, fast job som lærer, og nu starter hun også virksomhed for at hjælpe tosprogede børn.

– Jeg gør det, fordi jeg elsker det, siger hun.

Er selv tosproget

Hun er født i Rumænien, hvor hun selv voksede op som tosproget. Hendes far tilhørte et tysk mindretal og talte derfor tysk, mens hendes mor talte rumænsk.

– Jeg følte mig altid anderledes. Jeg følte, at jeg skulle arbejde meget hårdere end de andre for at nå op på deres niveau, forklarer hun.

– Så slemt er det ikke i Danmark. Men jeg tror alligevel, at jeg kan sætte mig i tosprogede børns sted og forstå, hvordan de har det, siger Gabriella Lindhollm, hvis egne børn har tre sprog: Rumænsk, dansk og engelsk.

Idéen til virksomheden fik hun under læreruddannelsen på UC SYD i Haderslev. Hun fulgte et særligt talentforløb SUNDiværk, et EU-støttet projekt, som skal være med til at skabe flere iværksættere blandt UC SYD’s studerende. Her fandt hun ud af, at det ikke er så farligt at starte som selvstændig.

– Jeg vil prøve at se, hvordan det virker, og hvordan det udvikler sig. Måske vil jeg gøre det lidt større med tiden, siger hun.

Både faglig, social og personlig støtte

Gabriella Lindhollm vil gerne hjælpe både børn, som har brug for ekstra faglig støtte med ekstraundervisning eller – lektiehjælp og børn, som har brug for støtte til social eller personlig udvikling.

– Sammen med børnene og forældrene vil jeg lægge strategier for, hvordan de kommer derhen, hvor de gerne vil og støtte dem i det, siger forklarer Gabriella Lindhollm.

Hun arbejder med flere modeller, som kan hjælpe med forskellige problemstillinger og bruger den model, som passer til det enkelte barn.

Indtil videre kører virksomheden hjemmefra, hvor Gabriella Lindhollm kan tage imod elever. Hun vil også gerne besøge familier eller hjælpe via skype. Det bliver op til den enkelte familie.

FAKTA

Minlaerer.dk tilbyder to former for hjælp:

  • Privat undervisning og lektiehjælp i: musik, matematik, dansk som andet sprog, engelsk, rumænsk, liv og religion
  • Vejledning og mentoring: faglig udvikling, personlig udvikling og social udvikling
    Billedtekst: Gabriella Lindhollm tror på, at børn som har brug for hjælp til faglig, social eller personlig udvikling kan få et bedre liv.

Vil du have økonomisk støtte og sparring til din iværksætteridé?

Har du en iværksætter i maven? Og er du lige blevet færdig med din videregående uddannelse eller tæt på at blive færdig?

Så kan du måske få del i stor støtte både økonomisk og mentalt.

Innovationsfonden ønsker at investere i, at flere nyuddannede talenter starter innovative virksomheder. Derfor tilbyder den et et-årigt inkubatorforløb med sparring og finansiering til nyuddannede med en innovativ og skalérbar iværksætteridé.
Læs mere

Jane: Vild udvikling på to uger

Se videoen, hvor Jane Marie Noe, som læser ernæring og sundhed, fortæller, hvad hun har fået ud af at tage SUNDiværk som valgfag. Hun er selvstændig med sundhedsvirksomheden Mere end Mad.

Studerende har succes med sundhedsvirksomhed

Valgfaget SUNDiværk har givet Jane Marie Noe, sygeplejerske og studerende på uddannelsen ernæring og sundhed, blod på tanden til at blive 100 % selvstændig. Som studerende har hun startet virksomheden Mere end Mad, hvor hun kombinerer sin viden fra sine to uddannelser.

Jane Marie Noe er sygeplejerske, læser ernæring og sundhed med toningen klinisk diætist på UC SYD i Haderslev – og så er hun virksomhedsejer.

Læs mere

Tværfagligt forløb ruster studerende til innovation og iværksætteri

Studerende på tværs af uddannelser er gået i gang med et nyt talentforløb SUNDiværk. Faget bygger ovenpå den undervisning de har om innovation og entreprenørskab under deres uddannelser. Det giver dem et tværfagligt netværk, kontakt til erhvervslivet og en personlig mentor.

– Jeg kunne tænke mig at starte som selvstændig, mens jeg er studerende. For at se, om det er noget.

Læs mere