Vil du udvikle dig som underviser og engagere de studerende til aktive deltagere i stedet for passive modtagere?

Mangler du inspiration til din undervisning?

Som underviser har du et valg:

  • Du kan forsætte, som du plejer og dermed skabe de resultater, som du plejer.
  • Eller du kan bruge ny teori og redskaber til at engagere de studerende til at være aktive og generere nye idéer, der hjælper dem med at anvende deres faglighed.

Fordi kurset er finansieret af EU er det gratis at deltage.

Tilmeld kurset ved at sende en e-mail til konsulent Lone Oest.
Du er også velkommen til at sende en e-mail, hvis du har spørgsmål.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

*

På kurset i innovativ didaktik får du :

  • Ny teori om innovativ didaktik og værktøjer til at udvikle din egen innovative didaktik, så den passer til dig og din undervisning
  • Et frirum til at reflektere over didaktiske udfordringer sammen med kolleger, som også tænker nyt.

Kurset består af to undervisningsdage, hvor vi sætter teorier og værktøjer i spil, og en halv opsamlingsdag, hvor vi ser hinandens projekter og lærer af hinandens erfaringer.

Mellem undervisningsdagene og opsamlingsdagene får du til opgave at omsætte din nye viden og værktøjer i en undervisningssituation. På den måde får du din nye viden prøvet af i praksis, og du får mulighed for at vende udfordringer og få feedback på din afprøvning. Det er vigtigt for os, at du lykkes med at bruge din nye viden.

Kurset foregår:

  • 18. marts 2020 klokken 8.30-15.30
  • 19. marts 2020 klokken 8.30-15.30
  • 16. april 2020 klokken 8.30-15.30
Kurset finder sted på Campus Kolding

Kurset blev holdt første gang i 2019.

Se, hvad nogle af deltagerne sagde:

 

Jeg er blevet bekræftet i, at det er godt at arbejde med at gøre de studerende aktive.

Jeg har fået nogle redskaber, som jeg kan bruge til den innovative del – både at jeg selv arbejder mere innovativt, og så jeg kan få de studerende til at tænke og blive mere innovative. På den måde sker der en læring, som de også selv er med til at udvikle. Det er en læring, hvor de selv er med, de er på, og de er aktive. Jeg tænker, at når de er det, så vil de aldrig glemme det.

Det har været godt. Vi har været på, og vi har været aktive. Vi har selv været aktører i det.

Det har også været fedt, at deltagerne på kurset er kommet på tværs af mange uddannelser.

Annette Knudsen, adjunkt pædagoguddannelsen i Esbjerg

Jeg meldte mig til kurset for at blive inspireret og lære at tænke på nye måder i forhold undervisningen. Og det er blevet opfyldt.

Jeg har fået flere strenge at spille på. Jeg har også haft lejlighed til at diskutere undervisning med de andre.

Niels Smedegaard, adjunkt på skatteuddannelsen

 

Underviserne

Bag kurset i innovativ didaktik står to konsulenter fra Videncenter for Sundhedsfremme Lone Oest og Ulla Pedersen.

De har været hovedkræfterne bag to EU-projekter, som UC SYD er engageret i, SUNDiværk og Aula Emprende.

Gennem projekterne har de den nye viden om innovativ didaktik blandt andet gennem en konference i Valencia.

UC SYD har været projektansvarlig for SUNDiværk. Sammen med Udviklingscenter Syd og Haderslev Erhvervsråd som partnere, har SUNDiværk givet over hundrede studerende kompetencer og viden til at bruge deres viden som iværksættere og entreprenører. Flere har taget første skridt og fået et cvr.nummer.

Læs mere om SUNDiværk

UC SYD har deltaget i Aula Emprende, som er et train-the-trainer-program.

Lone Oest og Ulla Pedersen har sammen med konsulenter fra 31 europæiske uddannelsesintitutioner udviklet, udvekslet og lært om den nyeste viden inden for innovativ didaktik.

Konsulent Lone Oest
Konsulent Ulla Pedersen

På baggrund af viden fra de to projekter har de sammensat kursus i innovativ didaktik, så det passer til underviserne på UC SYD. De kender de problemstillinger, som undervisere på UC SYD ofte oplever, kender de studerende og uddannelserne på UC SYD.

Derudover har de fået selvstændig konsulent Henrik Væver til at undervise på kurset.

Hvis du engagerer dig i kurset og gør en indsats vil du:

  • få viden om og færdigheder i et konkret repertoire i innovativ didaktik, som du kan bruge i din undervisning
  • afprøve en designtænkningsproces ud fra udfordringer, du oplever i din egen undervisning
  • sætte fokus på at skabe entreprenante studerende, som udvikler nye faglige muligheder

Vil du med?

Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til Lone Oest her.